Co Polacy sądzą o inteligentnych zegarkach?

Są kategorie, w których monitoring mediów społecznościowych jest szczególnie przydatny. Analiza danych z monitoringu pozwala w takich kategoriach uzyskać pełną wiedzę – z jednej strony umożliwia opisanie dyskusji od strony ilościowej (ile, gdzie i kiedy rozmawia się o danym temacie, a przez to określić znaczenie buzzu dla marek i kategorii), a z drugiej strony pozwala dogłębnie poznać konsumenta i jego motywacje zakupowe.

Jednym z takich obszarów, w których monitoring ma dużą wartość analityczną, są kategorie związane z nowymi technologiami.

Właśnie zrealizowaliśmy analizę opinii internautów o inteligentnych zegarkach i potwierdza ona powyższą diagnozę.

Oto kilka z najważniejszych obserwacji:

 • Dyskusja o inteligentnych zegarkach dopiero się rozpoczyna. Na tym etapie natężenie dyskusji internetowej jest na niskim poziomie.  Równocześnie żadna z marek nie uzyskuje wysokiego poziomu buzzu.
 • Opinie stanowią istotną część całego buzzu – to 20,1% wszystkich treści (jest to wysoki udział).
 • Kluczowa grupa docelowa – mężczyźni w wieku 19-34, mieszkający w miasta powyżej 50 tysięcy (szczególnie z największych miast – powyżej 500 tysięcy mieszkańców). Ta grupa stanowi 68,8% autorów opinii.
 • Wysoki udział geeków (osoby interesujące się tematem nowych technologii i posiadające dużą wiedzę w tym temacie) – aż 21,2% autorów. Jest to jeden z czynników potwierdzających wstępną fazę rozwoju kategorii.
 • Udział opinii bazujących na własnych doświadczeniach to jedynie 21,5%. Zdecydowana większość opinii jest więc teoretyczną oceną produktu (opinią „na sucho”), bazującą najczęściej na informacjach pochodzących z mediów.
 • 40% opinii o zegarkach jest negatywnych, a 60% opinii pozytywnych. Odnosząc to do innych kategorii nie jest to dobra struktura sentymentu
 • Wśród osób, które są posiadaczami inteligentnych zegarków struktura sentymentu jest o wiele lepsza – udział pozytywnych opinii wyniósł 82,9%. Wśród osób oceniających „teoretycznie” udział ocen pozytywnych wynosi 53,7%.
 • Równocześnie o wiele lepiej oceniane są poszczególne marki niż ogólnie kategoria produktu. Marki uzyskują 69% opinii pozytywnych, natomiast opinie na temat kategorii uzyskują tylko 16,2% opinii pozytywnych. Można mówić o ogólnym hejcie na temat smartwatchy
 • Najważniejsze kryteria oceny to: przydatność, wygląd,  bateria oraz cena.
 • Przydatność to kryterium oceny najsilniej skorelowane z ostateczną oceną produktu – jeżeli ktoś uznaje zegarek za przydatny, wtedy też pozytywnie ocenia zegarek i odwrotnie.
 • Są duże różnice w ważności kryteriów dla osób posiadających smartwatche a pozostałymi osobami.  W wypadku posiadaczy najczęściej pojawiające się kryterium to ocena pracy baterii.  Osoby, które nie są posiadaczami inteligentnych zegarków, najczęściej oceniały ich wygląd.
 • Wśród posiadaczy smartwatchy najlepiej oceniane są produkty marek Pebble, Sony i Samsung.

Dane z analizy wyraźnie pokazują, że kategoria jest w kluczowej fazie, która zadecyduje o popularności smartwatchy w dłuższym okresie, jak i sukcesie lub porażce poszczególnych marek.

Od strony marketingowej kluczowym obszarem dla kształtowania tego procesu na tym etapie są media społecznościowe. Jest to duża szansa dla firm, które prowadząc aktywne działania marketingowe w social media mogą realnie wpływać na sam proces. Analiza wskazała najbardziej efektywne obszary do działań marketingowych.

Szczegółowe wyniki opisane są w załączony raporcie.

Zapraszamy również do zapoznania się z infografiką

Infografika-brand24