Kryzys Nestle rozpoczął się ….. na początku sierpnia

 Przykład Nestle i jej produktu jest ciekawy z wielu powodów. Dla nas najważniejszy jest jeden. Kryzys nie zaczął się w ostatnią niedzielę. Dane z monitoringu  pokazują wyraźnie, że pierwsze wpisy pojawiły się już na początku sierpnia. To pokazuje, jak duży potencjał dają narzędzia do monitoringu internetu w tym zwłaszcza monitoringu social media. Jak ważnym czynnikiem jest …. czas. I jak dużo mozna zyskać wykorzystując takie narzędzia jak brand24.

Przed lekturą jedna uwaga. Analiza składa się z dwóch części: opartej o dane monitoringu oraz drugiej, która bazuje na estymacji. Ta druga może wywołać kontrowersje. Zaproponowane przez nas poziomy wskaźników czyli poziom „otwartości” internetu, w tym Facebooka, oraz średni poziom liczby fanów mogą być uznane za dyskusyjne. Niestety w tym zakresie nie są nam znane żadne konkretne dane. Nasze wartości bazujemy na obserwacji kilkunastu przypadków w których mogliśmy oszacować wartości tych wskaźników. Zachęcamy do dyskusji. Może np. dysponujecie danymi np z rynków zagranicznych, które pozwoliłyby lepiej określić te wartości?